vpij-banner-2023

Algemene info VPIJ

 • De vereniging VPIJ is opgericht in september 2016.
 • De vereniging VPIJ heeft meer dan 50 leden (firma’s).
 • De leden worden vertegenwoordigd door hun directie.
 • De leden zijn firma’s met personeel werkzaam in “the line of fire” op het terrein van Tata Steel.
 • De totale hoeveelheid VPIJ-medewerkers werkzaam in “the line of fire” bedraagt ruim 3000.
 • De VPIJ- leden doen gezamenlijk ca. 80% van alle onderhouds-, transport-, reinigingswerkzaamheden e.d.

Missie / Visie / Strategie

De missie van VPIJ is het waarborgen van een veilige, duurzame en aantrekkelijke werkplek voor alle medewerkers werkzaam op het terrein van Tata Steel IJmuiden.

De visie van VPIJ richt zich op de volgende 3 punten:

 • Verbetering arbeidsveiligheid (“een veilige werkplek”)
 • Verbetering sociale veiligheid (“een sociaal veilige werkplek”)
 • Verbetering arbeidsomstandigheden (“arbeidshygiëne, order en netheid, etc”)

De strategie richt zich op het waarborgen van de visie en de missie door:

 • Het initiëren en monitoren van werkgroepen voor onderwerpen gerelateerd aan de missie / visie.
 • Het deelnemen aan Tata Steel task forces voor onderwerpen gerelateerd aan de missie / visie.
 • Het implementeren van de maatregelen voortkomend uit de werkgroepen en task forces.
 • Het overdragen van relevante informatie (VPIJ Live, nieuwsbrieven, website e.d.).
 • Het houden van trainingen / opleidingen.
 • Het vergroten van de verbondenheid tussen Tata en de VPIJ-firma’s en de VPIJ-firma’s onderling.
 • Het ondersteunen / adviseren van VPIJ-leden met een toenemend aantal ongevallen.

Besluitvorming

De voorgenomen besluitvorming vindt in nauw overleg tussen het VPIJ-bestuur en het Tata-bestuur plaats.

VPIJ Bestuur:

Clement Kieftenbeld

Marcel Molenaar

Marjon Langereis

Herbert van Willigen

Patrick Meijns

Caroline Kerkkamp (secr.)

Tata Steel Bestuur:

Sander van der Wal

Arne Hoogervorst

Ruth van de Moesdijk

De definitieve besluitvorming vindt plaats in de ledenvergadering van VPIJ en de Bedrijfschefsvergadering van Tata Steel.

Video: Welkomstboodschap Safety Centre door Hans van den Berg

Lid worden

Aanmelding bij VPIJ dient schriftelijk te geschieden door middel van het intakeformulier.

Download

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend per mail naar caroline.kerkkamp@vpij.nl

Privacybeleid

Check ons privacybeleid

Toelatingseisen:

 • Alleen op basis van vrijwilligheid.
 • Alleen operationele firma’s (“in the line of fire”).
 • Continuïteit in werkzaamheden op het Tata terrein.
 • De VPIJ leden betalen een hoofdelijke contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Wij zoeken directeuren die:

 • Geloven dat je samen het verschil kan maken in veiligheid.
 • Geloven dat er in veiligheid geen concurrentie is.
 • Geld en tijd willen investeren in een veilige werkplek voor firma en Tata medewerkers.
 • Geloven in oplossingen voortgebracht door werkgroepen samengesteld uit firma en Tata medewerkers.

Partner

Start typing and press Enter to search