vpij-banner-2023

Algemene info VPIJ

 • De vereniging VPIJ is opgericht in september 2016.
 • De vereniging VPIJ heeft meer dan 50 leden (firma’s).
 • De leden worden vertegenwoordigd door hun directie.
 • De leden zijn firma’s met personeel werkzaam in “the line of fire” op het terrein van Tata Steel.
 • De totale hoeveelheid VPIJ-medewerkers werkzaam in “the line of fire” bedraagt ruim 3000.
 • De VPIJ- leden doen gezamenlijk ca. 80% van alle onderhouds-, transport-, reinigingswerkzaamheden e.d.

Missie / Visie / Strategie

De missie van VPIJ is het waarborgen van een veilige, duurzame en aantrekkelijke werkplek voor alle medewerkers werkzaam op het terrein van Tata Steel IJmuiden.

De visie van VPIJ richt zich op de volgende 4 punten:

 • Arbeidsveiligheid (“een veilige werkplek”)
 • Sociale veiligheid (“een sociaal veilige werkplek”)
 • Arbeidshygiëne (“goede en schone kantines, badruimtes e.d.)
 • Orde en netheid (“een schone en opgeruimde werkplek”)

De strategie van VPIJ is gericht op het waarborgen van de missie door het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Het houden van trainingen / opleidingen.
 • Het initiëren en monitoren van werkgroepen.
 • Het deelnemen aan door Tata Steel geïnitieerde Task Forces.
 • Het ondersteunen adviseren van VPIJ-leden met een toenemend aantal ongevallen.
 • Het houden van ledenvergaderingen (overdracht relevante informatie, besluitvorming e.d.).

Besluitvorming

De voorgenomen besluitvorming vindt in nauw overleg tussen het VPIJ-bestuur en het Tata-bestuur plaats.

VPIJ Bestuur:

Clement Kieftenbeld

Jos Bruijns

Herbert van Willigen

Paul van Assema

Caroline Kerkkamp (secr.)

Tata Steel Bestuur:

Marco Workel

Sander van der Wal

Arne Hoogervorst

De definitieve besluitvorming vindt plaats in de ledenvergadering van VPIJ en de Bedrijfschefsvergadering van Tata Steel.

Video: Welkomstboodschap Safety Centre door Hans van den Berg

Lid worden

Aanmelding bij VPIJ dient schriftelijk te geschieden door middel van het intakeformulier.

Download

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend per mail naar caroline.kerkkamp@vpij.nl

Privacybeleid

Check ons privacybeleid

Toelatingseisen:

 • Alleen op basis van vrijwilligheid.
 • Alleen operationele firma’s (“in the line of fire”).
 • Continuïteit in werkzaamheden op het Tata terrein.
 • De VPIJ leden betalen een hoofdelijke contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Wij zoeken directeuren die:

 • Geloven dat je samen het verschil kan maken in veiligheid.
 • Geloven dat er in veiligheid geen concurrentie is.
 • Geld en tijd willen investeren in een veilige werkplek voor firma en Tata medewerkers.
 • Geloven in oplossingen voortgebracht door werkgroepen samengesteld uit firma en Tata medewerkers.

Partner

Start typing and press Enter to search