Update bouw fabriekshal bij Harsco

 In Nieuws

De bouw van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak bij Harsco is in mei 2019 gestart en verloopt volgens planning. Inmiddels is de buitenkant van de hal gereed. Er kan worden gestart met de bouw van de binnenkant zodra de vergunning daarvoor is verleend; momenteel loopt de procedure hiervoor bij de ODNZKG.

Onder de werkzaamheden in de binnenkant van de fabriekshal valt ook de realisatie van een filterinstallatie die het stof dat vrijkomt bij de slakverwerking afzuigt en voorkomt dat deze zich verspreidt naar de omgeving. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden gestart om ook de logistiek aan te passen aan het nieuwe werkproces in de fabriekshal.

Gefaseerde overgang
Zoals gepland zal de fabriekshal in april 2020 in gebruik worden genomen. Dit zal vanaf april stap voor stap gebeuren, waarbij verschillende onderdelen van het nieuwe verwerkingsproces eerst worden getest alvorens er volledig wordt overgegaan op de nieuwe werkwijze. De fabriekshal zal binnen ongeveer drie maanden na start van ingebruikname volledig operationeel zijn.

Voorbeeld gefaseerde overgang: testen nieuwe lijnen
In de fabriekshal zal met platte bakken in plaats van pannen worden gewerkt. Dit betekent dat de twee huidige lijnen van de staalfabriek die de slak in de pannen gieten, moeten worden omgebouwd. Er wordt straks in de fabriekshal eerst getest of de eerste nieuwe lijn goed werkt, om indien nodig nog in de tweede lijn aanpassingen te kunnen doen.

Aangepaste werkwijze tot volledige ingebruikname hal
Totdat de nieuwe fabriekshal volledig operationeel is, blijven Tata Steel en Harsco gebruikmaken van de huidige aangepaste werkwijze om het vrijkomen van grafiet te voorkomen. Tot nu toe blijkt deze werkwijze effectief: er is sinds april 2019 geen grafietemissie in de omgeving geweest.

Recente nieuwsberichten

Start typing and press Enter to search