Inmiddels zijn er een aantal werkgroepen volop bezig om talrijke veiligheidsissues op te pakken, te bespreken en te verbeteren.

Iedere werkgroep vergadert in 6 sessies. Iedere werkgroep is zeer zorgvuldig samengesteld uit VPIJ-leden. Hierin zitten niet alleen bedrijfschefs maar ook werknemers (‘mensen van de werkvloer’) die dagelijks met veiligheidsissues worden geconfronteerd. Om een voorbeeld te geven: de werkgroep Handen van de Last bestaat uit monteurs, veiligheidsdeskundigen, werkvoorbereiders, kraandrijvers, bedrijfchefs en projectleiders.

Als de werkgroep na 6 sessies gereed is en er een gedegen oplossing is geformuleerd, vindt er een eindpresentatie plaats dat aan het dagelijks bestuur van VPIJ (C. Kieftenbeld, J. Bruijns, H. van Willigen, C. Hamer (secretariële ondersteuning)) wordt gepresenteerd. Hierna vindt er een terugkoppeling plaats aan het VPIJ bestuur, dit bestuur vergadert iedere 8 weken. Hierin zitten o.a. V. Ritman, E. Wegman (Tata Steel) en de heren C.Kieftenbeld, J. Bruijns van het dagelijks bestuur van VPIJ. Hierna zorgt VPIJ voor draagvlak van de uitkomsten van de werkgroepen.

De volgende werkgroepen zijn actief:

Werkgroep Afgerond Resultaat
Campagne Handen van de last
Campagne Veilig afschakelen
Safety Alert bijeenkomsten
VPIJ-trainingen
VOR
Inhuur veiligheidstoezicht
Toolboxen werkvergunning
Ongevallenrapportering
Communicatie bij blokstilstanden
Aanscherping BIN-procedure
Bijdrage aan 100-jarig bestaan Tata Steel
Toegangsbeleid Safety Centre
Training coördinerend toezicht
Digitalisatie veiligheidsgegevens
Verkeerssituatie De Bolder
Herinirichting Safety Centre
Werkvergunning / BOWR
Draaiboek ongeval
Communicatie veiligheidszaken

Start typing and press Enter to search